Back to homepage

Hrvatska ulazna stranica Orphaneta

Orphanet Croatia
Pristupite Orphanet uslugama u Hrvatskoj i drugim zemljama:

:: Savjet

Savjet Orphaneta Hrvatska ima za cilj pružiti savjetodavnu pomoć u svakodnevnom radu Orphaneta.


Članovi Savjeta odabiru se prema stručnosti i zalaganju na polju rijetkih bolesti.


Članovi Savjeta Orphaneta Hrvatska biti će objavljeni naknadno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnja izmjena: 2/9/13

Pristupite Orphanet uslugama u Hrvatskoj i drugim zemljama:
Legal noticeKontaktirajte nas — Zadnja izmjena: 22-09-15