Back to homepage

Orphanet portāla Latvijas mājas lapa

Orphanet Latvia
Piekļuve Orphanet pakalpojumiem Latvijā un citās valstīs:

:: Plāns reto slimību jomā 2017.-2020.gadam

 

Plānu reto slimību jomā 2017.-2020.gadam. 


Plānā ir ietverti noteikti prioritārie uzdevumi un veicamie pasākumi, lai uzlabotu reto slimību (RS) agrīno un savlaicīgo diagnostiku, to ārstēšanu un informācijas apriti. Tostarp, paredzēts nodrošināt ģenētisko izmeklējumu pieejamību ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem pacientiem pie atbilstošām indikācijām, kas ļautu savlaicīgi atklāt saslimšanu un uzsākt ārstēšanu. Tāpat paredzēts veidot atsevišķu programmu RS medikamentozai ārstēšanai pieaugušiem pacientiem.

Savukārt, lai veicinātu kvalitatīvu RS diagnostiku, nepieciešams uzsākt DNS diagnostiku Latvijā biežāk sastopamajām pataloģijām, papildinot valsts apmaksāto diagnosticējumo pataloģiju sarakstu ar Ziemeļeiropas un Austrumeiropas populācijās biežāk sastopamajām slimībām.

Tāpat nepieciešams ieviest RS pacientiem nozīmēto medikamentu regulāru klīniskās efektivitātes izvērtējumu pēc iepriekš definētiem kritērijiem, kas dotu iespēju ārstu konsilijam lemt par uzsāktās terapijas turpināšanu vai nepieciešamību to mainīt.

Veselības aprūpes uzlabošanai, plāns paredz palielināt gan sabiedrībai, gan ārstniecības personām zināšanas par Orphanet datu bāzi un tajā iekļautās informācijas izmantošanas iespējām.

 

Piekļuve Orphanet pakalpojumiem Latvijā un citās valstīs:
Orphanet lietošanas noteikumiKontakti — Pēdējo reizi aktualizēts: 22-02-21