Back to homepage

Orphanet portāla Latvijas mājas lapa

Orphanet Latvia
Piekļuve Orphanet pakalpojumiem Latvijā un citās valstīs:

Pacientu organizācijas

Latvijas Reto slimību alianse ir jumta organizācija dažādām pacientu organizācijām, kas rūpējas par cilvēkiem ar retām slimībām. Reto slimību alianse dibināta 2014. gadā un ir EURORDIS biedrs. Galvenie darbības mērķi: iesaistīt pacientu organizācijas lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, sekmēt veselības un labklājības politikas uzlabošanu reto slimību jomā, pārstāvēt Latvijas reto slimību NVO intereses nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Saskaņā ar Biedrības statūtiem, tās mērķi ir:

  • pārstāvēt Latvijas reto slimību nevalstisko organizāciju intereses nacionālajās un starptautiskajās institūcijās;
  • iesaistīties nacionālajā un Eiropas Savienības veselības un sociālās politikas veidošanā;
  • sniegt atbalsta rīkus un instrumentus Latvijas reto slimību jomas organizācijām savu interešu īstenošanai un kapacitātes stiprināšanai;
  • iesaistīt reto slimību nevalstiskās organizācijas lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesos;
  • veicināt Latvijas veselības aprūpes un sociālās sistēmas pilnveidošanu reto slimību jomā;
  • sekmēt pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un Eiropā;
  • aktīvi sadarboties ar citām veselības un sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām, lai sekmētu veselības nozares un labklājības politikas uzlabošanu.
Gadījumā, ja nevarat atrast organizāciju, kas pārstāv Jūsu kā cilvēka ar retu slimību intereses, vai Jūs neapmierina saņemtā informācija, varat sazināties ar Aliansi. 

Vairāk par Aliansi var izlasīt tās mājas lapā www.retasslimibas.lv vai facebook www.facebook.com/retasslimibas.lv

 

Pacientu pārstāvji Eiropas References Tīklos

Eiropas References tīkliem ir pievienojusies Baiba Ziemele, kura kļuvusi par Eiropas pacientu ar asins recēšanas traucējumiem pārstāvi EuroBloodNet. Vairāk par EuroBloodNet tīklu šeit.


 

Reto slimību pacientu aprūpes komandas

Klīnisko universitāšu slimnīcas ir definējušas reto slimību aprūpes komandas. Sarakstā  atradīsiet komandas sastāvu un un norādi par pamata darbības vietas KUS.




Piekļuve Orphanet pakalpojumiem Latvijā un citās valstīs:
Orphanet lietošanas noteikumiKontakti — Pēdējo reizi aktualizēts: 22-02-21