Back to homepage

Orphanet website Norwegian entry point

Orphanet Norway
Access Orphanet services in Norway and other countries in:

European Reference Networks (ERNs)

European Reference Networks (ERN) er europeiske nettverk som skal gjøre klinisk samarbeid på komplekse og sjeldne sykdommer lettere, og bedre behandlingstilbudet for pasientene. Disse ble etablert i 2017 og det finnes 24 slike nettverk.

Norge er med i tre stykker hvorav to av dem jobber med sjeldne sykdommer som tilhører NKSD mens den tredje jobber med sjeldne krefttilfeller:

 

1. MetabERN - hereditary metabolic disorders

 

2. ERN EURACAN - adult cancers (solid tumors)

 

3. ERNICA - inherited and congenital anomalies

 

Se video på norsk om ERNs:

 

 

 


 

 

Norges rolle i ERN

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS), et av de ni sentrene i NKSD, er med i nettverket MetabERN. Les om NAPOS i MetabERN.

 

Access Orphanet services in Norway and other countries in:
Vilkår for bruk av nettstedet Orphanet Kontakt oss — Last updated on: 21-09-14