Back to homepage

Orphanet website Norwegian entry point

Orphanet Norway
Orphanets internasjonale tjenester
  • Oversikt og klassifisering av ca. 6000 sjeldne sykdommer
  • Oppslagsverk for allmennheten og profesjonelle
  • Katalog over tjenester: klinikker, laboratorier, forskningsprosjekter, registere, kliniske forsøk, pasientorganisasjoner
  • Oversikt over legemidler for sjeldne sykdommer
  • Retningslinjer og rapporter
  • Nyhetsbrev
Få tilgang til disse tjenestene på:

Velkommen til Norges inngang til Orphanet!

På denne siden finner du nyheter, arrangementer og dokumenter av nasjonal betydning. Gå til www.orpha.net for tilgang til all informasjon om sjeldne diagnoser, legemidler og eksperttjenester i Europa, Norge inkludert.

 

Orphanet er en stor europeisk nettportal med informasjon om ca. 6000 sjeldne sykdommer. Orphanet er den eneste databasen som er opprettet spesifikt for sjeldne sykdommer. Nasjonal Kompetansjeteneste for Sjelden Diagnoser (NKSD) har det nasjonale ansvaret for den norske deltagelsen i Orphanet.

 

Dersom du jobber med sjeldne sykdommer i Norge kan du selv registrere og oppdatere dine aktiviteter i Orphanet: Orphanet Online Registration Service eller ta direkte kontakt med oss for registrering.

 

Du finner norsk oversikt på Helsenorge.no over diagnoser og tilbud til personer med en sjelden diagnose, deres pårørende og hjelper, som har et sentertilbud. Hvis du ikke finner diagnosen kan du ringe Sjeldentelefonen 800 41 710 (gratis fra fasttelefon). Telefonen er også åpen for alle fagpersoner.

 

Abonner på OrphaNews for å motta internasjonale nyheter om sjeldne sykdommer.

 

Gjennom Orphadata får du tilgang til gratis datasett for forskning på sjeldne sykdommer.

 

Orphanets rapportserie: Her finner du oversikter over ulike temaer knyttet til sjeldne sykdommer blant annet alfabetisk oversikt over alle sykdommer i Europa med tilhørende prevalens.

 

Orphanet tilbyr et kodeverk spesifikt for sjeldne sykdommer – ORPHAcodes - til bruk i helseregistere og journalsystemer. Mer informasjon: ORPHAcodes toolset og RDcode.

Access Orphanet services in Norway and other countries in:
Vilkår for bruk av nettstedet Orphanet Kontakt oss — Last updated on: 19-05-20