Back to homepage

Orphanet website Norwegian entry point

Orphanet Norway
Orphanets internasjonale tjenester
  • Oversikt og klassifisering av ca. 6000 sjeldne sykdommer
  • Oppslagsverk for allmennheten og profesjonelle
  • Katalog over tjenester: klinikker, laboratorier, forskningsprosjekter, registere, kliniske forsøk, pasientorganisasjoner
  • Oversikt over legemidler for sjeldne sykdommer
  • Retningslinjer og rapporter
  • Nyhetsbrev
Få tilgang til disse tjenestene på:

Velkommen til Norges inngang til Orphanet!

For å komme til den internasjonale Orphanet-siden klikk her: Orphanet

 

På denne siden finner du nyheter, arrangementer og dokumenter av nasjonal betydning. Gå til www.orpha.net for tilgang til all informasjon om sjeldne diagnoser, legemidler og eksperttjenester i Europa, Norge inkludert.

 


 

Hva er Orphanet?

Orphanet er en stor europeisk database som samler informasjon om alle sjeldne sykdommer som finnes. Databasen har en nettportal - www.orpha.net - hvor du kan søke opp akkurat den sykdommen du er interessert i å lære mer om. Her finner du beskrivelser av sykdommene, diagnostikk og behandling (dersom det finnes), og genetisk informasjon for sykdommer der den genetiske årsaken er kjent. Du kan også finne ut om det foregår forskning eller kliniske utprøvinger av medisiner på sykdommen du er interessert i. Er du på reise og ønsker å komme i kontakt med en pasientorganisasjon for en bestemt sykdom kan du også søke i Orphanet for informasjon.

 


  Orphanet er den eneste databasen som er opprettet spesifikt for sjeldne sykdommer. Nasjonal kompetansjeteneste for sjeldne diagnoser (NKSD) har det nasjonale ansvaret for den norske deltagelsen i Orphanet

 

 


 

  Dersom du jobber med sjeldne sykdommer i Norge kan du selv registrere og oppdatere dine aktiviteter i Orphanet: Orphanet Online Registration Service eller ta direkte kontakt med oss for registrering. 

 

 

 


 

 

 

  Hvordan søke på sjeldne sykdommer i Orphanet? Se videoer og lær mer om hvordan Orphanet fungerer og hva slags informasjon som finnes der.

 

 


 

 

  Abonner på OrphaNews få internasjonale nyheter om sjeldne sykdommer.

 

 


 

 

  Gjennom Orphadata får du tilgang til gratis datasett for forskning på sjeldne sykdommer og orphan drugs.

 

 


 

 

Orphanets rapportserie: Her finner du oversikter over ulike temaer knyttet til sjeldne sykdommer blant annet alfabetisk oversikt over alle sykdommer i Europa med prevalens.

 

 

 


 

 

 

Orphanet tilbyr et kodeverk spesifikt for sjeldne sykdommer – ORPHAcodes - til bruk i helseregistere og journalsystemer. Mer informasjon: ORPHAcodes toolset og RDcode.

Les også på vår egen side om Kodeverk for sjeldne diagnoser - ORPHAcodes.

Access Orphanet services in Norway and other countries in:
Vilkår for bruk av nettstedet Orphanet Kontakt oss — Last updated on: 21-09-14