Back to homepage

Polska strona startowa potralu Orphanet

Orphanet Poland
Wejście do portali Orphanet w innych krajach - wybierz język:

Kryteria dla ośrodków eksperckich dla chorób rzadkich

Ośrodki eksperckie prezentowane w Orphanecie powinny dysponować specjalistyczną wiedzą medyczną na temat choroby rzadkiej lub grupy chorób rzadkich. Powinny spełniać wymienione kryteria:

 • wielodyscyplinany zespół
 • odpowiednie zaplecze technologiczne 
 • doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych i projektów badawczych

Kryteria jakości  zostały zdefiniowane przez EUCERD w wymienionym dokumencie: http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/docs/eucerd_recommendation_2011_pl.pdf

Przedstawiciele ośrodków eksperckich, które nie zostały oficjalnie desygnowane przez Ministerstwo Zdrowia jako Ośrodki Eksperckie ds. Chorób Rzadkich powinni wypełnić obowiązkową ankietę aby zarejestrować się w Orphanecie.

Kryteria dla Organizacji pacjentów:

 1. Organizacja posiada status prawny
 2. Musi być zapewniony kontakt e-mailowy i/lub telefoniczny
 3. Organizacja zapewnia wsparcie pacjentom z rzadkimi chorobami lub rzadkimi postaciami chorób powszechnych lub chorób występujących częściej lecz o podobnym statusie do chorób sierocych (wyjątkowo)
 4. Fundusze zbierane są na potrzeby publiczne:

-       by wspierać badania dotyczące chorób rzadkich

-       by wspierać specjalistyczny ośrodek niezbędny pacjentom

-       wspierać pacjentów dotkniętych chorobą

 

Kryteria dla laboratoriów medycznych:

 • Przeprowadzanie badań w kierunku chorób rzadkich lub grupy chorób rzadkich, które wymagają zaawansowanej techniki i dużego doświadczenia.
 • Konwencjonalne badania cytogenetyczne (analiza kariotypu) nie są rejestrowane w Orphanecie.
 • Molekularne badania cytogenetyczne takie jak FISH oraz molekularne takie MPLA lub array CGH są rejestrowane w Orphanecie jeśli są wykonywane w kierunku konkretnego zespołu mikrodelecji/mikroduplikacji. Badania w kierunku nieprawidłowej liczby chromosomów lub chromosomów pierścieniowych (np. Trisomia 11) nie są rejestrowane w Orphanecie, ponieważ ich wykrycie nie wymaga specjalnego doświadczenia w cytogenetyce molekularnej.
 • Jako baza danych referencyjnych laboratoriów genetycznych w Europie, Orphanet zbiera także informacje o badaniach genetycznych w kierunku innych chorób niezależnie od częstości ich występowania.

 

Kryteria dla projektów badawczych:

 • Projekt dotyczy choroby rzadkiej lub grupy chorób rzadkich.
 • Projekt jest w toku i nie został opublikowany.
 • Projekt został ufundowany lub jest finansowany przez instytucję badawczą.

 

 Kryteria dla badań klinicznych:

 • Interwencyjne badanie, które ma na celu ocenę leku (lub kombinacji leków lub substancji biologicznej itp.) w leczeniu rzadkiej choroby.
 • Pozwolenie  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych.
Wejście do portali Orphanet w innych krajach - wybierz język:
Informacje formalneNapisz do nas — Ostatnia aktualizacja 2011-08amThu, 01 Aug 2019 11:28:32 +0200212Europe/Paris2019-08-01T11:28:32+02:00-14