Back to homepage

Srpski prilaz Orphanet web sajtu

Orphanet Serbia
Pristupite Orphanet servisima u Srbiji i drugim zemljama na:

:: Srpski Orphanet tim

 

Nacionalni koordinator:

 

Dr Dragica Radojković

Naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

Tel: 011-3976-658

Fax: 011-3975-808

Asistent koordinatora: 

Dr Maja Stojiljković

Viši naučni saradnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
Tel: 011-3976-445

Fax: 011-3975-808

Adresa:
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
Vojvode Stepe 444a
PO BOX 23
11000 Beograd
SRBIJA

Pristupite Orphanet servisima u Srbiji i drugim zemljama na:
Pravno obaveštenjeKontaktirajte nas — Poslednji put ažurirano 28.04.16.