Back to homepage

Úvodná stránka pre Orphanet Slovensko

Orphanet Slovakia
Medzinárodné služby Orphanet-u
  • Zoznam a klasifikácia zriedkavých ochorení
  • Encyklopédia
  • Adresár služieb: klinické pracoviská, laboratóriá, výskumné projekty, registre, klinické štúdie a pacientské organizácie
  • Zoznam liekov na ojedinelé ochorenia
  • Odporúčané postupy a správy
  • Informačný bulletin (newsletter)
Prístup k týmto službám v:

Vitajte na vstupnej stránke Orphanet Slovensko!

Na týchto stránkach nájdete novinky, dokumenty a informácie o udalostiach národného významu. Pre prístup ku všetkým informáciám o zriedkavých chorobách, liekoch na ojedinelé ochorenia a prehľad poskytovaných služieb, aj v rámci Slovenska, navštívte hlavnú stránku www.orpha.net.

 


Konferencia pre špecializované pracoviská pre zriedkavé choroby 

Cieľom konferencie je priniesť aktuálne informácie o rozpracovanosti problematiky zriedkavých chorôb na Slovensku a možnostiach ďalšej spolupráce. Informovať špecializované pracoviská o význame multidisciplinárnej starostlivosti, možnostiach vzájomnej spolupráce a skvalitnenia spolupráce medzi odborníkmi, ale aj zapojenia sa do Európskych referenčných sietí.


DÁTUM: 25.05.2018


ČAS: 10,00 - 16,45 hod.


MIESTO: Crowne Plaza, Bratislava


ORGANIZÁTOR: Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky, EURORDIS


 ODBORNÝ GARANT: MUDr. František Cisarik, CSc., Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky


SEKRETARIÁT A ORGANIZÁCIA KONFERENCIE: Alerion Slovakia, s.r.o., Lidická 4064/20, 821 04 Bratislava


REGISTRÁCIA: Na telefónnom čísle +421 911 409 259 v čase 9:00 – 15:00, alebo emailom na bahelkova@alerion-slovakia.sk


Pozvánka a program

 


Medzinárodný deň zriedkavých chorôb - 28.2.2018

Každý rok je posledný februárový deň venovaný zriedkavým chorobám. Keďže sa vyskytujú všade na svete, je dôležité zvyšovať o nich povedomie, priblížiť život pacientov so zriedkavou chorobou a spôsob akým ho choroba ovplyvňuje. Je to príležitosť na stretnutie a diskusiu odborníkov (lekárov, farmaceutov, laboratórnych diagnostikov), pacientov aj zástupcov štátu, s cieľom zlepšiť diagnostiku, liečbu a podporu pacientov so zriedkavým ochorením.


Pozvánka na konferenciu

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU, Národný ústav detských chorôb (NUDCH) Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice a

 

Vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční pod záštitou generálneho riaditeľa NUDCH Doc. MUDr.Ladislava Kuželu,CSc.,MPH

Novinky v  starostlivosti a liečbe cystickej fibrózy

Miesto konania: Bratislava, dňa 7.4.2018 (sobota) v hoteli Bratislava. Začiatok konferencie o 10.00 hod.

Viac informácií na www.klubcf.sk


Všetko dobré v Novom roku!

 

 

Pozvánka na konferenciu


9. európska konferencia zriedkavých chorôb a orphan produktov (ECRD 2018)

10.-12. Máj 2018

 Viedeň, Rakúsko


Záštitu nad organizáciou tohto dôležitého podujatia pre komunitu zriedkavých chorôb prevzala EURORDIS - zriedkavé choroby v Európe.  

Viac informácií nájdete na stránke konferencie: https://www.rare-diseases.eu/


Prístup k službám Orphanet-u na Slovensku a v ďalších krajinách v:
Podmienky používania Kontaktujte nás — Posledná úprava stránky: 18-05-22