Back to homepage

Úvodná stránka pre Orphanet Slovensko

Orphanet Slovakia
Prístup k službám Orphanet-u na Slovensku a v ďalších krajinách v:

:: Kontakt

 

Kontaktná osoba: MUDr. Gabriela Hrčková

Telefón: +421948341466

E-mail: orphanet.slovakia@gmail.com

Prístup k službám Orphanet-u na Slovensku a v ďalších krajinách v:
Podmienky používania Kontaktujte nás — Posledná úprava stránky: 19-11-21