Back to homepage

Orphanet Türkiye websayfası giriş noktası

Orphanet Turkey
Türkiye ve diğer ülkelerden Orphanet hizmetlerine ulaşımı sağlar

:: Kısaca Orphanet

Orphanet, nadir görülen hastalıklar ve yetim ilaçlar hakkında halkın her kesimine bilgi veren bir referans portalıdır. Orphanet’in amacı, nadir görülen hastalıkların teşhisi, bakımı ve tedavisini geliştirmektir.

Orphanet hizmetleri

Orphanet, ücretsiz olarak erişilebilen çok sayıda hizmet sunmaktadır:

 

 • Yayınlanmış mevcut uzman sınıflandırmaları kullanılarak özenle tanımlanmış hastalık sınıflandırması ve envanteri.
 • Diğer dillere de sürekli tercüme edilen, başlıca İngilizce ve Fransızca nadir hastalıklar ansiklopedisi.
 • EMA'nın (Avrupa İlaç Kurumu) yetim ilaç statüsünden, Avrupa pazarlama yetkisine kadar her aşamasındaki yetim ilaçların envanteri.
 • Orphanet ağındaki her ülkede nadir hastalıklar alanında uzman klinikler, tıbbi laboratuarlar, devam etmekte olan araştırma projeleri, klinik çalışmalar, arşivler, ağlar, teknolojik platformlar ve hasta organizasyonları hakkında bilgi veren uzmanlaşmış hizmetler servisi.
 • Kullanıcıların belirti ve semptomlara göre arama yapmalarını sağlayan bir teşhis yardım aracı.
 • Acil tıbbi bakım ve anestezi için öneri ve kılavuzlar ansiklopedisi.
 • İki ayda bir yayınlanan ve Nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar alanında bilimsel ve siyasi güncel gelişmelere genel bir bakışa İngilizce ve Fransızca olarak yer veren OrphaNews haber bülteni.
 • Web sitesinden doğrudan indirilebilen konu ile ilgili kapsayıcı temalara odaklanan tematik raporların derlemesi, Orphanet Raporları Serisi.

 


Orphanet’in organizasyonu ve yönetimi

Orphanet, Fransız ekibin koordinasyonuyla yaklaşık 40 ülkede Avrupa konsorsiyumu liderliğinde yürütülmektedir.
Ulusal ekipler, ülkelerindeki uzmanlaşmış klinikler, tıbbi laboratuarlar, devam etmekte olan araştırmalar ve hasta organizasyonları hakkında bilgi toplamaktan sorumludur. Tüm Orphanet ekipleri aynı kalite şartlarına uymaktadır.
Koordinasyondan sorumlu Fransız ekip, Orphanet’in altyapısından, yönetim araçlarından, kalite kontrolünden, nadir hastalık envanterinden, sınıflandırmalardan ve ansiklopedinin oluşturulmasından sorumludur.
Orphanet, kendi içinde tutarlılığını, gelişimini ve uygulanabilirliğini sağlamak için projeyi bağımsız olarak denetleyen çeşitli komiteler tarafından yönetilmektedir.


 

Avrupa düzeyinde

 • Yönlendirme Komitesi, Orphanet’in altyapısı ve Avrupa koordinasyonunu finanse eden kurum ve organların temsilcilerinden oluşmaktadır.  
 • Yönetim Kurulu, Orphanet ülke koordinatörlerinden oluşmaktadır. Bu kurula, Inserm-Orphanet departmanı yöneticisi başkanlık etmektedir.
 • Yayın Kurulu, Orphanet ülke koordinatörlerinden oluşur. Bu kurula, Inserm-Orphanet departmanı yöneticisi başkanlık etmektedir.
 • Yayın Kurulu, 100’ü aşkın uluslararası uzmandan oluşmaktadır.

 

Ulusal düzeyde

•    Yönlendirme Komitesi ve/veya Bilimsel Danışma Kurulu, ülkeye göre (38 katılımcı ülkenin her birinde bir Bilimsel Danışma Kurulu bulunmaktadır), her bir tıbbi alandan ulusal uzmanlardan oluşmaktadır. Bu Komite/Kurul, ulusal Orphanet ekibine danışmanlık yapar ve uzmanlaşmış hizmetlerle ilgili olarak toplanan bilgileri Internet üzerinden yayın öncesinde doğrular.

 

Orphanet’in finansmanı

Altyapı ve koordinasyon faaliyetleri, Inserm (Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü), Fransa Sağlık Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu (20091215) tarafından müştereken finanse edilmektedir. Bazı faaliyetler ise diğer ortaklar tarafından finanse edilmektedir.
Orphanet’in ulusal faaliyetleri ise ulusal enstitüler ve/veya belirli üstleniciler tarafından eşit olarak finanse edilmektedir.

Orphanet Faaliyet Raporu

Her yıl bir faaliyet raporu oluşturulur ve Orphanet web sitesinde online olarak yayınlanır.
En yeni faaliyet raporunu görmek için buraya tıklayınız.

 

 

 

Son Güncelleme: 11 Temmuz 2011

Kısaca Orphanet

Türkiye ve diğer ülkelerden Orphanet hizmetlerine ulaşımı sağlar
Legal noticeBizimle iletişime geçin — Son güncellenme tarihi: 08-10-20