Back to homepage

Orphanet Türkiye websayfası giriş noktası

Orphanet Turkey
Türkiye ve diğer ülkelerden Orphanet hizmetlerine ulaşımı sağlar

:: Orphanet kalite şartları

Orphanet’in amacı, yalnızca nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar konusunda Internet bilgi hizmetlerini sürdürmek, güncellemek ve geliştirmektir.
Orphanet, hem serbest, hem de ücretsiz erişimini sürdürmeyi amaçlamaktadır.
Veri toplama ve bilgi yayımlama, ilgili ülkelerde yürürlükte olan yasal hükümlere dayanmaktadır. Bunlar: mesleki etik yasası ve bunun yanı sıra programlama ve hürriyetler, fikri ve sınaî haklar, elektronik veri koruma ve geçerli tüm kanun ve yönetmeliklerdir.
Fransız veri koruma komitesi (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés; CNIL) 5 Mayıs 1997 tarihinde Orphanet’in oluşturulması ile ilgili olumlu görüş bildirmiştir. Adı geçen kişilerden bu konuda izin alınmaktadır.
Yayımlanan bilgiler ve geliştirilen hizmetler, özellikle hasta haklarına saygı gösterilmesi, bilgi gizliliğine saygı gösterilmesi, online tıp uygulaması ve ağların güvenliği bakımından ulusal veya uluslararası düzeyde tanınan ilgili kurullar tarafından sunulan kural ve önerilere uymaktadır.  
Şimdiye dek, Orphanet’in bağlı kaldığı kural ve şartlar aşağıdaki gibidir:

Veritabanı, üyeleri ilgili hastalıklar konusundaki uzmanlıkları nedeniyle akademik topluluklar, ilgili ülkelerin sağlık yetkili makamları veya ilgili herhangi bir kurum tarafından atanmış olan bir bilimsel komite ve bir yayın kurulunun denetimi altındadır.
Kamuya açık tüm bilgiler İnternet ortamında sunulmadan önce bir komite üyesi tarafından doğrulanmaktadır.
Kaynak dizinindeki bilgiler yılda bir kez güncellenmektedir. Ansiklopedi çeşitli aralıklarla güncellenmektedir: tüm metinler son güncellenme tarihini içerir. Nadir hastalıklar envanteri ayda bir kez güncellenmektedir.

 

Son Güncelleme: 11 Temmuz 2011

Türkiye ve diğer ülkelerden Orphanet hizmetlerine ulaşımı sağlar
Legal noticeBizimle iletişime geçin — Son güncellenme tarihi: 08-10-20