x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico del síndrome de QT largo familiar (panel - 26 genes)

Diagnosis of familial long QT syndrome (panel - 26 genes)

 • Laboratorio de Genética y Biopatología Molecular
 • Centro Inmunológico de Alicante (CIALAB)
 • Cristo de la Paz, 36-38 B
 • 03550 SANT JOAN D'ALACANT
 • SPAIN
 • Vedoucí laboratoře : Dr Noemí GARRIGÓS GÓMEZ
 • Další informace
 • Telefon : 34 965943133
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 34 965943264
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2020

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.