x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik bei Azoospermie (DBY, PABY, SRY, TSPY, USP9Y, ZFY)

Diagnosis of Y chromosome deletions (DBY, PABY, SRY, TSPY, USP9Y, ZFY)

 • Labor Dr. Wisplinghoff
 • laboratoriumsmedizin köln - Dres. med. Wisplinghoff und Kollegen
 • Horbeller Str. 18-20
 • 50858 KÖLN
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Uta WISPLINGHOFF
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)221 940 505 0
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 49 (0)221 940 505 950
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: February 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Metody založené na PCR
Sekvenacní analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (4)

Doplňující informace

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná INSTAND

Molekulargenetik SET 18 (Y-Chromosom AZF)
2016
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.