x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der arrythmogenen rechtsventrikulären Dysplasie/Kardiomyopathie (NGS-Screening-Panel, 12 Gene)

Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy (NGS screening panel, 12 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 27/01/2020
 • MVZ Dr. Eberhard und Partner - Bereich Laboratoriumsmedizin und Humangenetik
 • Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Dr. Eberhard und Partner
 • Brauhausstraße 4
 • 44137 DORTMUND
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : -
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)231 95720
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 49 (0)231 553619
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: January 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Doplňující informace

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná EMQN

Cardiac genetics - arrthymias
2019
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.