x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 3 (gen ABCB4)

Diagnosis of progressive familial intrahepatic cholestasis type 3 (ABCB4 gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 20/04/2015
  • Instituto de Medicina Genómica
  • IMEGEN - Delegación Málaga
  • Avenida de Andalucía 27, edificio Jábega IV, locales 2 y 3
  • 29006 MÁLAGA
  • SPAIN
  • Vedoucí laboratoře : Dr Juan LÓPEZ SILES
  • Další informace
Poslední aktualizace: April 2015

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.