x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik des Hyperandrogenismus durch Cortison-Reduktase-Mangel (HSD11B1-Gen: Sequenzierung)

Diagnosis of hyperandrogenism due to cortisone reductase deficiency (HSD11B1 gene: sequencing)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 04/11/2015
  • Telefon : 49 (0)7071 565 44 55
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 49 (0)7071 565 44 22
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: November 2015

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.