x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des pachyonychies congénitales (gènes KRT16, KRT17 et KRT6B)

Diagnosis of pachyonychia congenita (KRT16, KRT17 and KRT6B genes)

  • Telefon : 33 (0)1 44 49 51 64
  • Další telefonní kontakt : 33 (0)1 44 38 15 07
  • Fax : 33 (0)1 71 19 64 20
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: February 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Pre-implantation diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (3)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.