Orphanet: Diagnostic des pachyonychies cong��nitales g��nes KRT16, KRT17 et KRT6B
x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des pachyonychies congénitales (gènes KRT16, KRT17 et KRT6B)

Diagnosis of pachyonychia congenita (KRT16, KRT17 and KRT6B genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 13/02/2020
  • Telefon : 33 (0)1 44 49 51 64
  • Další telefonní kontakt : 33 (0)1 44 38 15 07
  • Fax : 33 (0)1 71 19 64 20
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: February 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Pre-implantation diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (3)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.