x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de la bêta-thalassémie associée à une autre anomalie de l'hémoglobine (gènes HBB, HBD, HBG1, HBG2)

Diagnosis of Beta-thalassemia associated with another hemoglobin anomaly (HBB, HBD, HBG1, HBG2 genes)

 • Laboratoire de génétique moléculaire et pathologies héréditaires du globule rouge
 • CHU de la Guadeloupe
 • Route de Chauvel - BP 465
 • 97159 POINTE À PITRE
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Dr Ketty LEE
 • Další informace
 • Telefon : 590 (0)590 93 46 79
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 590 (0)5 90 93 46 75
 • Kontakt
Poslední aktualizace: February 2021

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Cílená detekce mutací
Metody založené na PCR
Sekvenacní analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na PCR
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.