x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico del síndrome de Crigler-Najjar (gen UGT1A1)

Diagnosis of Crigler-Najjar syndrome (UGT1A1 gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 22/08/2016
Poslední aktualizace: August 2016

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenacní analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (krome WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.