x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la displasia dérmica focal facial tipo III (gen TWIST2)

Diagnosis of focal facial dermal dysplasia type III (TWIST2 gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 25/08/2016
Poslední aktualizace: August 2016

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.