Orphanet: Diagnostik der kongenitalen schweren Neutropenie Gene: CSF3R, ELANE, GFI1, G6PC3, HAX1, WAS
x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der kongenitalen schweren Neutropenie (Gene: CSF3R, ELANE, GFI1, G6PC3, HAX1, WAS)

Diagnosis of severe congenital neutropenia (CSF3R, ELANE, GFI1, G6PC3, HAX1, WAS genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 29/06/2017
 • Pränatal-Medizin München, Frauenärzte und Humangenetiker, Labor für molekulare Genetik
 • Pränatal-Medizin München MVZ GmbH
 • Aiblingerstr. 8
 • 80639 MÜNCHEN
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Christoph BAGOWSKI
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)89 1307 44 0
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 49 (0)89 1307 44 99
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis
Pre-symptomatic diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.