x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico del monilethrix (genes KRT81, KRT86)

Diagnosis of monilethrix (KRT81, KRT86 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 04/11/2016
Poslední aktualizace: November 2016

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (2)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.