x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de la myopathie (Panel)

Diagnosis of myopathy (Panel)

 • Laboratoire de diagnostic génétique
 • CHU de Strasbourg - Hôpital Civil
 • 1 Place de l'Hôpital - BP 426
 • 67091 STRASBOURG CEDEX
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Jamel CHELLY
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)3 69 55 07 77
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)3 69 55 18 94
 • Kontakt
Poslední aktualizace: February 2021

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (187)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.