x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de l'épilepsie (Panel)

Diagnosis of epilepsy (Panel)

 • Laboratoire de cytogénétique constitutionnelle
 • Centre de Biologie et Pathologie Est
 • CHU de Lyon HCL - GH Est
 • 59 Boulevard Pinel
 • 69677 BRON CEDEX
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Damien SANLAVILLE
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)4 72 12 96 39
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)4 72 12 97 10
Poslední aktualizace: May 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (75)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.