x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des maladies dermatologique (Panel)

Diagnosis of skin diseases (Panel)

  • Telefon : 33 (0)1 44 49 51 64
  • Další telefonní kontakt : 33 (0)1 44 38 15 07
  • Fax : 33 (0)1 71 19 64 20
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: June 2022

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Vyšetření uniparentální dizomie
Analýza mikrosatelitů
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)
Gene panel test
Targeted gene test

Seznam onemocnění a genů (Panel description)

Seznam vyšetřovaných onemocnění (120)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.