x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de prédisposition aux hémopathies malignes (Panel)

Diagnosis of predisposition to hemopathies (Panel)

 • UF de Génétique Moléculaire
 • Département de Génétique
 • CHU Paris - Hôpital Robert Debré
 • 48 boulevard Sérurier
 • 75019 PARIS
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Hélène CAVE
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)1 40 03 57 11
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)1 40 03 22 77
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (64)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.