x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de la polykystose rénale (Panel)

Diagnosis of polycystic kidney disease (Panel)

 • Laboratoire de génétique moléculaire et d'histocompatibilité
 • Pôle de Biologie-Pathologie
 • CHU de Brest - Hôpital de la Cavale Blanche
 • 2 avenue Foch
 • 29609 BREST CEDEX
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Cédric LE MARECHAL
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)2 29 02 01 50
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)2 29 02 01 51
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná EMQN

ADPKD (Autosomal dominant polycystic kidney disease)
2018
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.