x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des troubles du rythme cardiaque (Panel)

Diagnosis of cardiac rhythm diseases (Panel)

 • UF de cardiogénétique et myogénétique moléculaire et cellulaire
 • Centre de génétique moléculaire et chromosomique
 • AP-HP.Sorbonne Université - Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
 • 47-83 boulevard de l'Hôpital
 • 75013 PARIS
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Dr Pascale A RICHARD
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)1 42 17 76 64
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)1 42 17 76 18
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2022

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na PCR

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná EMQN

Cardiac genetics - arrhythmias
2021
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.