x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des maladies endocrines (Panel)

Diagnosis of endocrine diseases (Panel)

 • Service Hormonologie Métabolisme Nutrition Oncologie
 • Institut de Biochimie et Biologie Moléculaire
 • CHU de Lille - Centre de Biologie Pathologie Génétique
 • Boulevard du Pr Jules Leclercq
 • 59037 LILLE CEDEX
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Thierry BROUSSEAU
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)3 20 44 61 54
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)3 20 44 56 93
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis
Pre-symptomatic diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná EMQN

MEN2 (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2)
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
VHL (Von Hippel Lindau syndrome)
2015, 2016, 2018, 2019, 2020
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.