x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic des tumeurs endocrines (Panel)

Diagnosis of endocrine tumors (Panel)

 • Laboratoire de Biochimie
 • Pôle biologie
 • Institut Fédératif de Biologie
 • 330 avenue de Grande Bretagne
 • 31059 TOULOUSE
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Thierry LEVADE
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)5 67 69 03 76
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 33 (0)5 67 69 03 77
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: May 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis
Pre-symptomatic diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Cílená detekce mutací
NGS sekvenování (kromě WES)
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.