x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik des Naegeli-Franceschetti-Jadassohn-Syndroms (KRT14-Gen)

Diagnosis of Naegeli-Franceschetti-Jadassohn syndrome (KRT14 gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 01/03/2017
 • Institut für Klinische Genetik
 • Klinikum Stuttgart - Standort Olgahospital
 • Kriegsbergstraße 62
 • 70174 STUTTGART
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Martina WÖLFLE
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)711 278 74 001
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 49 (0)711 278 74 000
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: March 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.