x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der Lipodystrophie (NGS-Screening-Panel, 21 Gene)

Diagnosis of lipodystrophy (NGS screening panel, 21 genes)

 • Institut für Humangenetik
 • Institut für Humangenetik am Universitätsklinikum Köln
 • Kerpener Str. 34
 • 50931 KÖLN
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Brunhilde WIRTH
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)221 478 86214
 • Další telefonní kontakt : 49 (0)221 478 86464
 • Fax : -
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: October 2020

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.