x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der arrythmogenen rechtsventrikulären Dysplasie (Gene: CTNNA3, DSC2, DSG2, DSP, JUP, LMNA, PKP2, RYR2, TGFB3, TMEM43)

Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia (CTNNA3, DSC2, DSG2, DSP, JUP, LMNA, PKP2, RYR2, TGFB3, TMEM43 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 19/09/2017
 • Institut für Humangenetik
 • Institut für Humangenetik am Universitätsklinikum Freiburg
 • Breisacher Straße 33
 • 79106 FREIBURG
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Judith FISCHER
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)761 270 70510
 • Další telefonní kontakt : 49 (0)761 270 70560
 • Fax : 49 (0)761 270 70410
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: September 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Cílená detekce mutací
NGS sekvenování (kromě WES)
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (10)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.