x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostic de l'adénome pituitaire familial (Panel)

Diagnosis of familial pituitary adenoma (Panel)

 • Laboratoire de biologie moléculaire
 • Genetique Oncologique et Endocrinienne
 • CHU de Marseille - Hôpital de la Conception
 • 147 Boulevard Baille
 • 13385 MARSEILLE CEDEX 5
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Anne BARLIER
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)4 91 38 39 16
 • Další telefonní kontakt : 33 (0)4 91 38 13 42
 • Fax : 33 (0)4 91 38 30 81
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: June 2022

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.