x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Pharmakogenetische Analyse des CYP2D6-Gens

Pharmacogenetic analysis of CYP2D6

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 23/11/2017
  • Telefon : +43 (0)1 9580164
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : +43 (0)1 8907943
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: November 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Pharmacogenetics

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.