x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Molekulare Diagnostik der Naxos-Krankheit und anderen Syndromen mit Wollhaaren (DSP und JUP Gen)

Molecular diagnosis of Naxos disease and other syndromes with woolly hair (DSP and JUP genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 27/12/2017
 • Institut für Medizinische Genetik
 • Zentrum für Pathobiochemie und Genetik
 • Medizinische Universität Wien
 • 1090 WIEN
 • AUSTRIA
 • Vedoucí laboratoře : Pr Franco LACCONE
 • Další informace
 • Telefon : +43 (0)1 40160 56531
 • Další telefonní kontakt : +43 (0)1 40160 956531
 • Fax : -
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: December 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (2)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.