x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Molekulare Diagnostik der Akrodysostose (PDE4D und PRKAR1A Gen)

Molecular diagnosis of acrodysostosis (PDE4D and PRKAR1A genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 10/01/2018
 • Institut für Medizinische Genetik
 • Zentrum für Pathobiochemie und Genetik
 • Medizinische Universität Wien
 • 1090 WIEN
 • AUSTRIA
 • Vedoucí laboratoře : Pr Franco LACCONE
 • Další informace
 • Telefon : +43 (0)1 40160 56531
 • Další telefonní kontakt : +43 (0)1 40160 956531
 • Fax : -
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: January 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (2)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.