x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Molekulare Diagnostik der familiären isolierten arrhythmogenen ventrikulären Kardiomyopathie (DSC2, DSG2, DSP, JUP, PKP2 und RYR2 Gen)

Molecular diagnosis of familial isolated arrhythmogenic ventricular cardiomyopathy (DSC2, DSG2, DSP, JUP, PKP2, and RYR2 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 16/01/2018
 • Institut für Medizinische Genetik
 • Zentrum für Pathobiochemie und Genetik
 • Medizinische Universität Wien
 • 1090 WIEN
 • AUSTRIA
 • Vedoucí laboratoře : Pr Franco LACCONE
 • Další informace
 • Telefon : +43 (0)1 40160 56531
 • Další telefonní kontakt : +43 (0)1 40160 956531
 • Fax : -
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: January 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Management kvality

EQA
 EQA

EQA pořádaná EMQN

Cardiac genetics - arrhythmias
2019
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.