x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Analysis for Inherited Cardiac Conditions (Panel)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 10/01/2018
Poslední aktualizace: January 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis
Pre-symptomatic diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Cílená detekce mutací
NGS sekvenování (kromě WES)
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Vyšetření uniparentální dizomie
Analýza mikrosatelitů
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na MLPA
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.