x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnosi molecolare della cardiomiopatia familiare [pannello di geni]

Molecular diagnosis of familial cardiomyopathy [panel of genes]

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 22/11/2019
 • Laboratorio Research and Innovation s.r.l.
 • Research&Innovation S.r.l. (R&I Genetics)
 • Torre della Ricerca - C.so Stati Uniti 4 int F
 • 35127 PADOVA
 • ITALY
 • Vedoucí laboratoře : Dr Alberta LEON
 • Další informace
 • Telefon : 39 049 8705062
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 39 049 8706696
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: November 2019

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
NGS sekvenování (kromě WES)
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Celoexomové sekvenování (WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (32)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.