x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik somatischer Mutationen in Tumorgewebe zur Therapieentscheidung (Somatisches Tumor-Panel, 710 Gene)

Molecular analysis of somatic mutation in tumour tissue for therapeutic decisions (Somatic Tumor Panel, 710 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 30/05/2018
  • Telefon : 49 (0)7071 565 44 55
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 49 (0)7071 565 44 22
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: May 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis
Somatic genetics

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenacní analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (krome WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (158)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (709)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.