x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la trombocitopenia ligada al X (gen GATA1)

Diagnosis of X-linked thrombocytopenia syndrome (GATA1 gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 17/06/2016
Poslední aktualizace: June 2016

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.