x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Évaluation de la fonction rénale foetale (sur sang foetal et/ou sur urine foetale)

Evaluation of fetal renal function (on fetal blood and / or fetal urine)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 30/07/2018
 • Service de Biochimie-Hormonologie
 • Biochimie-Hormonologie
 • CHU Paris - Hôpital Robert Debré
 • 48 boulevard Sérurier
 • 75019 PARIS
 • FRANCE
 • Vedoucí laboratoře : Pr Nicolas DE ROUX
 • Další informace
 • Telefon : 33 (0)1 40 03 47 07
 • Další telefonní kontakt : 33 (0)1 40 03 53 81
 • Fax : 33 (0)1 40 03 47 90
 • Kontakt
Poslední aktualizace: July 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis

Technické postupy

Biochemická genetika
Vyšetření analytu či enzymu
-

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.