x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der Akromegalie/Hypophysenadenom (AIP-Gen)

Diagnosis of acromegaly/pituitary adenoma (AIP gene)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 13/08/2018
 • Institut für Humangenetik
 • Institut für Humangenetik am Universitätsklinikum Köln
 • Kerpener Str. 34
 • 50931 KÖLN
 • GERMANY
 • Vedoucí laboratoře : Pr Brunhilde WIRTH
 • Další informace
 • Telefon : 49 (0)221 478 86214
 • Další telefonní kontakt : 49 (0)221 478 86464
 • Fax : -
 • Webová stránka
 • Kontakt
Poslední aktualizace: August 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
Sangerovo sekvenování
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování

Seznam onemocnění a genů

Seznam testovaných genů (včetně panelů) (1)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.