x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Prueba de ADN de salud (panel)

Health DNA test (panel)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 20/12/2017
  • Telefon : 34 910 059 099
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : -
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: December 2017

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Risk assessment

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Methylační analýza
Metody založené na microarrayích
Analýza delecí/duplikací
Metody založené na microarrayích
Cytogenetika
Detekce mikrodelecí/mikroduplikací
Metody založené na microarrayích

Doplňující informace

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.