x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la hemoglobinopatía genética relacionada con el gen KLF1 (gen KLF1)

Diagnosis of genetic hemoglobinopathy KLF1-related (KLF1 gene)

  • Telefon : 34 93 553 72 65
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 34 93 553 72 87
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: September 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis
Pre-symptomatic diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Cílená detekce mutací
Sangerovo sekvenování
Detekce/screening mutací a sekvenacní analýza vybraných exonu
Sangerovo sekvenování
Sekvenacní analýza: celá kódující oblast
Sangerovo sekvenování
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.