x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnostik der seltenen Neurodegenerativen Krankheiten und Bewegungsstörungen (NGS-Screening-Panel, 301 Gene)

Diagnosis of rare neurodegenerative diseases and movment disorder (NGS screening panel, 351 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 19/10/2018
  • Telefon : 49 (0)7071 565 44 55
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 49 (0)7071 565 44 22
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: October 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (233)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (348)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.