x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la displasia esquelética (panel)

Diagnosis of bone dysplasia (panel)

 • Servicio de Laboratorio
 • Servicio de Medicina Genética y Molecular
 • Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
 • Paseo de Sant Joan de Déu, 2
 • 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
 • SPAIN
 • Vedoucí laboratoře : Dr Bonaventura RUIZ MONTASELL
 • Další informace
 • Telefon : 34 93 253 21 00
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : -
 • Webová stránka
Poslední aktualizace: November 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis
Pre-symptomatic diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (478)
Seznam testovaných genů (včetně panelů) (375)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.