x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico del cancer hereditario (panel)

Diagnosis of hereditary cancer (panel)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 01/10/2018
  • Telefon : 34 941298264
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 34 941298764
  • Webová stránka
Poslední aktualizace: October 2018

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Sekvenační analýza: celá kódující oblast
NGS sekvenování (kromě WES)
Analýza delecí/duplikací
NGS sekvenování (kromě WES)

Seznam onemocnění a genů

Seznam vyšetřovaných onemocnění (159)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.