x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

Diagnóstico de la miocardiopatía dilatada (panel - 96 genes)

Diagnosis of dilated cardiomyopathy (panel - 96 genes)

Navzdory našemu úsilí zajistit aktuální data nebyla tato databáze ověřena 18/01/2019
  • Telefon : 34 881 60 00 03
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : 34 981167093
  • Webová stránka
  • Kontakt
Poslední aktualizace: January 2019

Odpovědný za diagnostický test

Účel(y)

Post-natal diagnosis

Technické postupy

Molekulární genetika
Detekce/screening mutací a sekvenační analýza vybraných exonů
NGS sekvenování (kromě WES)
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.